Roháčova stezka 2018
Online předregistrace byly otevřeny
od 1. 8. 2018 do 5. 10. 2018.